Categori Data AB är ett företag med mångårig erfarenhet och stort kunnande inom data-, tele-, CCTV- och säkerhetsinstallationer. Vi är cirka 50 anställda. Categori Data AB utför och säljer tjänster avseende installation, dokumentation, registrering och service.

 

elisath logoElisath system för entré, bokning, administration och energioptimering

 

 

Categori Data i elinstallatören
11 Mars 2016

Categori Data i elinstallatören

» Läs hela artikeln!

 

Categori Data i elinstallatören

Organisationsplan för nerladdning

Vägvisare om kvalitet och miljö

Om oss

 

Affärsidé

Categori Data AB skall utföra tele-, data-, och säkerhetsanläggningar med garanterat slutresultat baserat på lång erfarenhet, kvalitet och förståelse för kundens behov, och säljer dokumentation, registrering, installation, nätverksanalys, felsökning och service inom följande områden. Verksamheten skall utföras i första hand i Mälardalsregionen med i första hand egen personal.


Tele
Antenn, telefoni, ljud, bild, tid- och manöveranläggningar.


Data Kompletta nätverkslösningar från fiber till uttag inom statliga, kommunala och privata (ej konsumentledet) marknaden ständigt utföra installationer av strukturerade kabelsystem och i första hand certifierade system.


Säkerhet
Skydd av person, fastighet och egendom. Med aktivt eller passivt skydd så som inbrottslarm, passersystem, brandlarm och fysiskt skydd.

Certifierad anläggarfirma Certifierad anläggarfirma EIO